2,564.87-0.04% 2,947.290.07% 3,375.370.71% 38.700.29% 370.700% 2.260% 1,979.830.04%

Нэвтрэх

Байгууллага Бүтээгдэхүүн Хугацаа Хүү

Та доорх зээлийн төрлөөс сонголтоо хийж хүсэлтээ илгээнэ үү

Таны 20 сая төгрөг доторх хүсэлтэд 30 минутад, 20 саяаас дээш зээлийн хүсэлтэд 1 цагийн дотор гар утсанд тань зээл олгох эсэх шийдвэрийг илгээх болно.
Хэрэглээний зээл 7 хоног - 3 жил 2.5% - 3%
Эко авто машины зээл 7 хоног - 6 сар 2.5% - 3%
Унаад явдаг авто машины зээл 7 хоног - 6 сар 2.5% - 3%
Бизнесийн зээл 7 хоног - 3 жил 2.5% - 3%
Хашаа байшингийн зээл 7 хоног - 3 жил 2.5% - 3%
Орон сууц барьцаалсан зээл 7 хоног - 3 жил 2.5% - 3%