2,758.390.11% 2,986.65-0.69% 3,579.700.2% 43.25-1.21% 393.95-0.3% 2.32-0.85% 2,082.120.3%

Нэвтрэх

Байгууллага Бүтээгдэхүүн Хугацаа Хүү

Та доорх зээлийн төрлөөс сонголтоо хийж хүсэлтээ илгээнэ үү

Таны 20 сая төгрөг доторх хүсэлтэд 30 минутад, 20 саяаас дээш зээлийн хүсэлтэд 1 цагийн дотор гар утсанд тань зээл олгох эсэх шийдвэрийг илгээх болно.
Хэрэглээний зээл 7 хоног - 3 жил 2.5% - 2.5%
Эко авто машины зээл 7 хоног - 2 жил 2.5% - 2.5%
Унаад явдаг авто машины зээл 7 хоног - 6 сар 2.5% - 2.5%
Бизнесийн зээл 7 хоног - 3 жил 2.5% - 2.5%
Хашаа байшингийн зээл 1 жил - 1 жил 2.5% - 2.5%
Орон сууц барьцаалсан зээл 7 хоног - 3 жил 2.5% - 2.5%