2,650.55-0.2% 3,018.98-0.19% 3,433.520.58% 39.93-0.1% 391.34-0.27% 2.360% 1,998.00-0.05%

Нэвтрэх

Байгууллага Бүтээгдэхүүн Хугацаа Хүү

Та доорх зээлийн төрлөөс сонголтоо хийж хүсэлтээ илгээнэ үү

Таны 20 сая төгрөг доторх хүсэлтэд 30 минутад, 20 саяаас дээш зээлийн хүсэлтэд 1 цагийн дотор гар утсанд тань зээл олгох эсэх шийдвэрийг илгээх болно.
Хэрэглээний зээл 7 хоног - 3 жил 2.5% - 2.5%
Эко авто машины зээл 7 хоног - 6 сар 2.5% - 2.5%
Унаад явдаг авто машины зээл 7 хоног - 6 сар 2.5% - 2.5%
Бизнесийн зээл 7 хоног - 3 жил 2.5% - 2.5%
Хашаа байшингийн зээл 7 хоног - 3 жил 2.5% - 2.5%
Орон сууц барьцаалсан зээл 7 хоног - 3 жил 2.5% - 2.5%